Kauppatorin kehittämishanke luo uusia kohtaamismahdollisuuksia

Sakke ry hallinnoima Kauppatorin kehittämishanke keskittyy torin kehittämiseen.

Hankkeen rahoittajana toimii Etelä-Savon maakuntaliitto ja rahoitus tulee Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahasta. Rahoitusta myönnetään pienehköihin selvitys- ja suunnitteluhankkeisiin. Hankkeen tulee ensisijaisesti edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä ja/tai tukea siirtymää kohti digitaalista hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Kauppatorin kehittämishanke kestää 13 kk, päättyen 16.9.2022. Maakuntaliiton rahoitus on 84 608€ ja mukana hanketta rahoittamassa ovat myös Savonlinnan kaupunki (10 576€) ja Sakke ry (10 576€). Projektipäällikkönä toimii Sakke ry:n toiminnanjohtaja Niina Härkönen 70% työresurssilla. Hankehakemus tehtiin yhdessä teknisen toimen, elinkeinopalveluiden ja torikauppiasyhdistyksen kanssa ja yhteistyötä jatketaan hanketyössä.

Kehittämishankkeen tavoitteena on herättää tori aktiiviseen, ympärivuotiseen toimintaan osallistaen eri toimijoita niin suunnittelussa kuin tapahtumissa. Hankkeen aikana kartoitetaan uusia kauppiaita ja kävijöitä, selvitetään digitalisaation mahdollisuuksia ja ratkaisuja, aktivoidaan kolmatta sektoria tapahtumatuotannossa, päivitetään torisäännöstöä, toimintatapoja ja viestintää sekä määritellään investointitarpeita.